Standardowy szablon został wyposażony w kilka podstawowych klas, które zapewniają stylizacje poszczególnych modułów. Poniżej prezentujemy wspomniane klasy oraz przykład stylizacji takiego modułu.

Moduł podstawowy

Podstawowy moduł bez dodatkowej ramki, czy wyróżnienia. Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum.


Moduł z tłem

Podstawowy moduł z zastosowanym kolorowym tłem. Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum. Żeby uzyskać wskazany efekt należy posłużyć się klasą color-ms.


Moduł z ramką

Podstawowy moduł z ramką (białe tło). Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum. Żeby uzyskać wskazany efekt należy posłużyć się klasą white-ms.


Moduł wyśrodkowany i większy tytuł

Podstawowy moduł bez dodatkowej ramki czy tła. Natomiast tytuł moduł jest większy i dodatkowo wyśrodkowany. Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum. Żeby uzyskać wskazany efekt należy posłużyć się klasą center-ms.